Mgr Marta Jarmołowicz

Nazywam się Marta Jarmołowicz. Ukończyłam Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku psychologia, specjalność kliniczna. Napisałam pracę magisterskiej na temat ,,Agresja u osób  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim’’.

W Zolkiewicz H.G. zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży, terapią rodzin i par.

Pracę terapeutyczną rozpoczęłam  w 2012 roku jako asystent rodziny w MOPR w Szczecinie gdzie wspierałam rodziny w pokonywaniu trudności życiowych, zwłaszcza w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Swoje doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodziną wzbogaciłam na stanowisku psychologa w Dziale Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie jako osoba kwalifikująca kandydatów na rodzinę zastępczą, wspierająca w odpowiednim wypełnianiu ich funkcji oraz łagodząca skutki doświadczania straty i separacji dzieci w nich umieszczonych. Od 4 lat wspieram osoby po kryzysach psychicznych oraz z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie psychoterapii indywidualnej, grupowej w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Szczecinie. W swojej pracy zawodowej zajmuję się również prowadzeniem warsztatów grupowych rozwijających umiejętności osobiste, interpersonalne, treningi pamięci dla seniorów, grupy wsparcia dla rodzin osób po kryzysach psychicznych. Czynnie współpracuję ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans ,,Więź’’ oraz Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie ,,Rodzina’’. W ramach współpracy tworzę projekty w celu uzyskania dotacji na cele statutowe, prowadzę wsparcie indywidualne oraz zajęcia grupowe m.in. z terapii lęku, warsztaty asertywności, treningi metapoznawcze (nakierowane na modyfikację zniekształceń poznawczych).  Stale szkolę swój warsztat psychoterapeutyczny korzystając z doświadczenia innych psychoterapeutów (biorę systematyczny udział w superwizjach).

Ukończyłam kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej. Jestem absolwentką Studium Trenerskiego ukończonego w Grupa Spotkanie w Poznaniu. Aktualnie realizuję kurs zaawansowany systemu językowo-migowego stopień III.

Mój kierunek zawodowego rozwoju to doskonalenie umiejętności prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej, warsztatów dla osób dorosłych poprzez  dalsze szkolenia w nurcie psychoterapii systemowej, analizy transakcyjnej oraz mindfulness. Planuję również prowadzenie ww. działań dla osób niesłyszących.

Czas wolny przeznaczam na spotkania towarzyskie, rodzinne, aktywność fizyczną, relaks. Czas jest dla mnie najcenniejszym z zasobów - staram się korzystać  z niego tak, abym mogła zadbać o siebie i swoich bliskich.