Wioletta Sidoryk

– pracownik rejestracji. Wioletta cechuje sumienność, pracowitość oraz dobry humor, którym zaraża wszystkich. Zawsze znajdzie odpowiedni termin dla Pacjenta.

Jako rejestratorka medyczna pracuje od 6 lat. W Zolkiewicz H.G od 2018r.
Wolny czas przeznacza na czytanie książek oraz spacerowanie z psem.