Terapia urologiczna męska

Dolegliwości urologiczne dotykają mężczyzn w każdym wieku. Co raz więcej młodych mężczyzn wymaga specjalistycznego leczenia. Dużą rolę odgrywa w tym tryb życia. Wiele z zagadnień męskiej urologii to wciąż w opinii pacjentów tematy tabu. Ten trend powoli udaje nam się przełamywać. Dzieje się to za pomocą odpowiedniego szerzenia  edukacji na temat świadomości zagrożeń wynikających z nieleczenia problemów  miednicy mniejszej.

Nasz dział urologii męskiej zajmuje się leczeniem zaburzeń takich jak:

• Po ostrym i w przewlekłym/nawracającym zapaleniu prostaty.

• Po częściowym lub całkowitym usunięciu prostaty (prostatektomia) / przezcewkowej  elektroresekcji stercza (TURP)

• Po chirurgicznym leczeniu żylaków powrózka nasiennego.

• Po innych zabiegach chirurgicznych w obrębie krocza, miednicy.

• W zespole bolesnego pęcherza moczowego (BPS).

• W wysiłkowym niestrzymaniu moczu.

• W zaburzeniach erekcji, libido.

Warto wspomnieć, ze często nasi pacjenci zgłasza się do nas z problemem ortopedycznym, a dzięki szczegółowej diagnostyce manualnej są następnie przekierowani na terapię urologiczną. Jako przykład przytoczmy dolegliwości wynikające z przewlekłego zapalenia prostaty. Pacjent zgłasza się z bólem kończyn dolnych imitującym rwę kulszową obustronną . Po wykonanym badaniu okazuje się, ze pacjent dodatkowo cierpi na ból odbytu i krocza i częstomocz. Badanie manualne potwierdza podejrzenia o pierwotnym problemie z prostatą. Często kilka sesji terapii urologicznej pozwala w pełni uwolnić pacjenta od bóli kręgosłupa promieniującego do kończyn dolnych.