Opieka dietetyczna

Rozwój szczególnie ważnego działu dla naszej kliniki, jakim jest terapia przewodu pokarmowego oraz coraz szersze spojrzenie na problemy pacjentów spowodował, że nieodłącznym elementem większości procesów jest indywidualne podejście do aspektów żywieniowych.
Mimo znaczącego wzrostu świadomości społecznej w zakresie odżywania, odpowiedniego stylu życia, dbania o nasze zdrowie, nadal widzimy wśród pacjentów nieprawidłowe podejście do leczenia przyczyn chorób dietozależnych czy też do codziennej profilaktyki zdrowotnej.
Naszą rolą jest stworzenie możliwie najprostszej i najbardziej efektywnej terapii, której celem jest doprowadzenie nas do sukcesu – nie tylko w kontekście unormowania składu ciała, ale przede wszystkim poprawy samopoczucia, zwiększenia poziomu energii czy poprawy pracy układu pokarmowego.
Prowadzona dietoterapia w naszej klinice skupia się na szczegółowym kwestionariuszu, uzupełnionym przez pacjenta przed wizytą, wnikliwym wywiadzie w trakcie konsultacji, analizie badań krwi zaleconych odpowiednio przed wizytą oraz analizie składu ciała. Wszystkie działania zmierzają w kierunku odnalezienia przyczyn danej jednostki chorobowej pacjenta, jak i poprawy pozostałych elementów stylu życia.